безизходен


безизходен
hopeless, desperate, inextricable
безизходно положение dead-end, dead-lock; impasse
разг. fix; hole; no go
в безизходно положение съм be on/up a stump, be with o.'s back to the wall, come to a dead-lock
* * *
безизхо̀ден,
прил., -на, -но, -ни hopeless, desperate, inextricable; \безизходенно положение dead-end, dead-lock; impasse; разг. fix; hole; no go; в \безизходенно положение съм be on/up a stump, be with o.’s back to the wall, come to a dead-lock.
* * *
hopeless
* * *
1. hopeless, desperate, inextricable 2. безизходно положение dead-end, dead-lock;impasse 3. в безизходно положение съм be on/up a stump, be with o.'s back to the wall, come to a dead-lock 4. разг. fix;hole;no go

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • безизходен — прил. заплетен, забъркан, усложнен, задръстен прил. безнадежден, изгубен, безвъзвратен, отчаян прил. отчайващ …   Български синонимен речник

  • безнадежден — прил. обезсърчителен, отчаян, отчайващ, ненадежден, обезкуражителен, безутешен, тревожен, безизходен прил. изгубен, загубен, безвъзвратен, невъзвратим, изпуснат, изтърван прил. тъжен, мрачен, изоставен, самотен, неутешим, сиротен, нещастен,… …   Български синонимен речник

  • безпомощен — прил. беззащитен, изоставен, безсилен, слаб, немощен прил. безизходен, безнадежден прил. неопитен, наивен, не от този свят прил. слисан, смаян, изплашен …   Български синонимен речник

  • затегнат — гл. стегнат, свързан гл. затруднен, безизходен, застоял …   Български синонимен речник

  • изгубен — прил. загубен, прахосан, разпилян, пропилян прил. погубен, пропаднал, пожертвуван, провален прил. неморален прил. безнадежден, безизходен, отчайващ прил. заблуден, бездомен, безстопанствен прил. загинал, умиращ, отслабнал …   Български синонимен речник

  • ненадежден — прил. обезсърчителен, безнадежден, обезкуражителен, отчайващ, тревожен, безизходен, безвъзвратен прил. съмнителен, несигурен, невдъхващ доверие прил. непостоянен прил. хитър, безскрупулен прил. колеблив, неуверен …   Български синонимен речник

  • отчайващ — гл. безнадежден, изгубен, безизходен …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.